Information om AMPS Software til IT ansvarlige

15.11.2011

 

AMPS software er et databehandlingsprogram (statistisk analyse), som anvendes lokalt af den bruger, som har licens til programmet. Programmet er ikke forbundet med eksterne computere eller servere og kan derfor ikke videresende data til USA eller andre steder.

 

AMPS software kan enten installeres på en enkelt pc eller på en server på en arbejdsplads. Vi anbefaler at man installerer programmet på en server, fordi det har mange fordele: 1) back-up på data, 2) servere kræver som regel personligt login, hvilket sikrer programmet yderligere mod uvedkommende, 3) adgang til software fra flere computere på arbejdspladsen.

 

Hver bruger har egen licens i form af en adgangskode til programmet. Det betyder at man kun behøver at installere programmet én gang, selvom der er flere brugere. (Dog opgraderes programmet ca. hver 5. år, hvilket betyder at man aktuelt kan have både brugere af AMPS 2005 og AMPS 9 hos jer, men programmerne kan køre sideløbende og forstyrrer ikke hinanden). Hver bruger har sin egen lokale brugerflade i programmet, som de kommer til, når de logger sig på med personlig kompleks tal+bogstav adgangskoden, som ikke kan ændres. Man kan derfor ikke se andre brugeres data, ej heller ændre i andre brugeres data. Man kan som bruger vælge at dele sine informationer om en bestemt borgers testresultat ved at markere i en boks. Det sker for hver enkelt borger ad gangen og giver ikke almen adgang til alle terapeutens borgere. Det har den fordel at en borger, som over tid testes af forskellige terapeuter kan få sammenlignet sine resultater fra flere undersøgelser i en rapport. Men igen, det giver ikke adgang til rådata eller til at ændre i rådata.

 

Man kan sige at det svarer til at word er installeret på alle computere, men de dokumenter man gemmer på sit eget drev har ingen andre adgang til. Kun de dokumenter man vælger at lægge ud på fællesdrevet, kan alle se. Men AMPS software er så yderligere sikret ved at alt, som man vælger at dele, automatisk er skrivebeskyttet, samt at det kun handler om testresultater og ikke rådata.  

 

I forbindelse med af ergoterapeuter uddannes til at kunne foretage valide og reliable AMPS undersøgelser gennemgår de en kalibreringproces. De er først 5 dage på kursus, hvor de foretager AMPS scoringer af ialt 8 personer, som de ser på video. Efterfølgende foretager de 10 AMPS undersøgelser, hvor der ikke er krav om at det skal være mennesker med en diagnose. De kan i princippet vælge at teste rasker personer i deres omgangskreds. Ofte giver det dog mere mening for både dem og deres arbejdsplads at en del af testene (op til 8) foretages med deltagelse af borgere med nedsat funktionsevne. På kurset bliver de informeret om, at det er deres ansvar at sikre at de personer, som de tester, er klar over at data bliver anvendt som led i et uddannelsesforløb og at de sendes anonymiserede til USA til analyse mhp at vurdere om testeren er en valid tester.

 

Vi opfordrer dem til at indhente skriftligt samtykke og ergoterapeuterne får udleveret et udkast til en sådan samtykkeerklæring, som de kan anvende. Datatilsynet har informeret os om, at det er den enkelte ergoterapeut, som har ansvaret for at data håndteres så anonymisering sikres og at borgeren er informeret. De data som skal sende til USA, indtastes i første omgang i AMPS software. Derefter anvendes en funktion i programmet, hvor data for de 10 personer konverteres til filer, hvor alle data, som kan identificere personen (dvs. evt. ID nr og personens navn), fjernes. Tilbage er 4 filer, som indeholder de data, der er nødvendige for analysen: køn, alder, evt. diagnose (der anvendes et klassifikationssystem), samt rå testdata. Hvis man forsøger at åbne filerne, destrueres indholdet. Kun de, som håndterer data hos AMPS International har software som kan åbne filerne. Ergoterapeuten går derefter til hjemmesiden www.ampsintl.com og logger sig ind, hvorefter de fire filer uploades.

 

Hvis jeg kort skal resumere: data som indtastes mhp kalibrering sendes anonymiseret til USA - det gælder kun 10 personer, som alle bør have givet tilsagn til at dette sker. Alle øvrige data, som indtastes efter kalibrering befinder sig i AMPS software programmet som en datafil og kan som sagt kun ses af dem, der har adgang til programmet og tilladelse til at se andres testresultater. Dvs. data ligger gemt lokalt hos jer selv. Endelig skal siges, at softwaret ikke stiller krav om at man skal oplyse cpr.nr eller fuldt navn. Det er dog en fordel at skrive navn på borgeren, fordi navnet så også kommer på de rapporter som udskrives.

 

Nyhedsarkiv

AKTUELLE NYHEDER:


Programmeret og hosted af nordicweb