Spørgsmål og svar FAQ- Frequently Asked Questions

Denne side opdateres løbende med nogle af de hyppigste spørgsmål og svar.

Hvis du har spørgsmål vedr. AMPS, så læs venligst denne side og se om den giver dig svar, før du tager kontakt til AMPS instruktørerne

1. Hvad skal der til for at jeg kan anvende AMPS? Du skal deltage på et 5-dages kursus og efterfølgende teste 10 klienter for at gennemføre kalibrering.

2. På hvilke måder er AMPS anderledes end andre redskaber? AMPS er det eneste standardiserede redskab, som kan anvendes til at vurdere kvaliteten af klienters aktivitetsudførelse. Kvaliteten vurderes ved at måle på graden af fysisk anstrengelse, effektivitet, sikkerhed og selvstændighed i forhold til 16 motoriske og 20 procesmæssige færdigheder. Standardiseringen medfører, at ergoterapeuter kan anvende testen til objektivt at dokumentere effekten af de ergoterapeutiske interventioner.

3. Hvilke materialer skal jeg have til rådighed for at kunne lave en AMPS test? Når du skal udføre en AMPS test skal du have AMPS manualer samt AMPS software til rådighed. Disse materialer er inkluderet i kursusprisen og koster derfor ikke ekstra.

4. Er det nødvendigt at blive hele dagen på kurset? JA. I hver eneste time på kurset giver AMPS-instruktørerne vigtige informationer. Samtidig er det nødvendigt at være til stede under samtlige videocases for at blive kalibreret.

5. Hvor lang tid tager det at blive kalibreret? Man har i første omgang 3 måneder fra sidste kursusdag til at indsende data. Hvis det ikke lykkedes at kalibrerer første gang, har man yderligere 3 måneder til at indsende ny data.

6. Hvem kan deltage i AMPS kurser? Ergoterapeuter som

  • Har klienter der er over 3 år
  • Søger et redskab der kan generere valide og reliable mål af ADL evne.
  • Har brug for at dokumentere effektiviteten af de ergoterapeutiske interventionsstrategier.
  • Finder de redskaber de anvender på nuværende tidspunkt mangelfulde.

7. Hvilke typer af aktiviteter kan jeg observere en klient udfører under en AMPS-test? En AMPS-test indebærer, at klienten skal udføre 2-3 PADL eller IADL aktiviteter, som er velkendte for klienten (Hælde et glas juice op, rede en seng, tilberede æg, ristet brød og kaffe, støvsuge gulvet, stryge en skjorte, tage tøj på). Klienten får lov til at vælge imellem opgaver, som er kulturelt relevante og som giver klienten en passende udfordring. Testen kræver ikke specielt udstyr og den kan udføres i relevante omgivelser i løbet af 30-40 min.

8. Er jeg tvunget til hele tiden at købe nye udgaver af AMPS software og manualer? Tidligere var praksis at man ikke var tvunget til på noget tidspunkt at købe nye AMPS-materialer. Men hvis man ville bevare sin ret til løbende at opgradere sig, dvs. ret at købe det sidste nye software så skulle man løbende søge for at holde sig ajour med nye udgaver af software. Det betød dog ikke at var tvunget til at købe nyt software hver gang der kom nyt.

I januar 2014 har Center for Innovative OT Solutions lanceret nyt AMPS software; OTAP. Når man køber sig til denne version følger der en tidsbegrænset licens med. Når licensen udløber skal man købe sig til en forlængelse af licensen, hvis man fortsat vil anvende AMPS. Læs mere om OTAP samt om hvilke konsekvenser det har for brugere af tidligere versioner her: www.innovativeotsolutions.com I tilfælde af spørgsmål herom, bedes du rette direkte henvendelse til USA : info@innovativeotsolutions.com 

9. Hvordan kan det være at der er nogle af opgaverne som jeg ikke kan taste ind i mit computerprogram? Assesment of Motor and Process Skills er et redskab i konstant udvikling og indeholder nu ca. 120 opgaver. Nogle af de nye opgaver (fx P-10, badning) er udviklet, undersøgt og kalibreret efter din version af soft ware programmet blev udviklet. Du har desværre kun mulighed for at anvende de opgaver, der i din version af programmet. Dog har du mulighed for at bidrage til afprøvningen af nye opgaver. Læs mere herom på www.innovativeotsolutions.com

10. Hvorfor kan jeg ikke komme ind i mit AMPS programmet? Programmet vil ikke acceptere min kode. Det er vigtigt at skelne imellem kalibreringskode og pass code til programmet. Din pass code får di tilsendt på mail under kurset.  Det er den som giver dig adgang til programmet og du skal brug den hver gang du skal åbne programmet. Din kalibrerings kode bliver sendt til dig pr. mail, når dine data er analyseret i USA og du har afsluttet din kalibrering. Denne kode afspejler din hårdhed som tester og skal kun tastes ind i programmet 1 gang.

11. Er det muligt kun at købe AMPS software og AMPS manualer til hele min arbejdsplads? Nej, men køber licens til programmet til hver enkelt kalibreret terapeut på arbejdspladsen. Licensen er personlig og følger personen fx i forbindelse med jobskifte.

12. Hvordan bærer vi os ad med at lave en samlet bestilling og betaling for køb af AMPS-materialer over nettet ? Det er desværre et problem, som mange ergoterapeuter har, da både amter og kommuner endnu ikke har fundet ud af, hvordan de køber varer på internettet. Det I kan gøre er at lave en samlet bestilling som en af jer (én der har visakort) kan betale og derefter få beløbet refunderet på arbejdspladsen. På nogle arbejdspladser har man valgt at indsatte et acontobeløb på en medarbejders konto, så den enkelte medarbejder ikke selv har skulle lægge ud.

13. Hvornår udkommer AMPS 9 og OTAP programmet på dansk? Det er kun den grafiske rapport i AMPS 9 der pt. findes på dansk. Der er ikke udsigt til at hverken AMPS 9 eller OTAP kommer til at findes på dansk.

14. Findes der en opgørelse over antallet af kalibrerede AMPS-tester i Danmark? I 1991 blev det første AMPS kursus afviklet i Danmark. I perioden fra 1991 og frem til 2014 har der ca. været afviklet 60 AMPS kurser i Danmark. Mere end 2100 danske ergoterapeuter har deltaget på AMPS kursus.   

15. Hvordan kan jeg få den grafiske rapport i AMPS 9 på dansk? Hvis du anvender programmet AMPS 9 har du mulighed for at få grafisk rapport på dansk. Du skal åbne programmet, gå ind under "Preferences" og vælg "Dansk" under "Languages".

16. Jeg har mistet min adgangskode og/eller min kalibreringskode - hvad gør jeg? Hvis du har mistet en af/begge dine koder skal du rette henvendelse til USA. Send en mail til USA om at du har mistet din/dine koder og oplys samtidigt dit fulde navn og angiv hvor og hvornår du var på kursus. Så skriver de en mail tilbage hvor de oplyser om din/dine koder.  

17. Jeg har ikke anvendt AMPS længe og vil gerne igang igen - hvad skal der til? Det påhviler den enkelte tester at holde sig ajour og holde sine færdigheder ved lige. Der er således ingen formelle krav til hvad der skal til for, at man kan komme igang igen. Hvis man ikke har anvendt AMPS længe og gerne vil igang anbefaler vi: 

- At man co-scorer med en erfaren kolleger der kan anvende AMPS for på den måde at få indtryk af om man fortsat kan anvende AMPS.

- At man deltager i de temaeftermiddage som udbydes af FNE AMPS flere gange årligt. Her er der ofte er en livescoring eller en videoscorings på programmet. Her scorer alle deltagerne, og så er der efterfølgende en gennemgang af scoren på de enkelte færdigheder. Det vil ligeledes kunne give dig en indikation på om de stadig har de nødvendige færdigheder til at lave AMPS test eller hvorvidt det vil være nødvendigt for dig at tage et helt ny kursus.

- At man deltager på et nyt AMPS kursus, såfremt man ikke længere er i stand til at lave en AMPS test og/eller længere er i stand til at generere valide og realible ADL evne mål.  

OBS - Som noget helt nyt har man som AMPS kalibreret tester mulighed for at købe sig til en "selv-studie" pakke. Læs mere herom på www.innovativeotsolutions.com 

 18. Jeg har IT problemer som gør at jeg ikke kan anvende mit AMPS soft ware....hvad gør jeg? I første omgang bør du på www.innovativeotsolutions.com, læse vejledningen om hvordan programmet fungerer. Dernæst vil det være relevant at kontakte din lokale IT afdeling/ den IT ansvarlige på din arbejdesplads. Hvis dette ikke hjælper dig videre, vil vi bede dig om at rette direkte henvendelse til USA på mail: info@innovativeotsolutions.com

19. Jeg har downloaded OTAP på ny og nu vil programmet ikke godtage min licensnøgle? Hvad gør jeg? Du skal logge ind i CORe og kopiere din licensnøgle derfra og derefter indsætte denne i OTAP.  
AKTUELLE NYHEDER:


Programmeret og hosted af nordicweb